Tietosuojaseloste

1. Tietosuojarekisterin nimi

Farkku.com verkkokaupan käyttäjärekisteri ja asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Westbury Oy / Farkku.com
Y-tunnus: 0924259-1
Rantakatu 14 A 
67100 kokkola 
Puh: 050-363138

3. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Markus Nikkanen
Puh: 050-363138
info@farkku.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Farkku.com / Westbury Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon, tuotemerkkien markkinointiin, tapahtumien tiedottamiseen ja muihin suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai kanta-asiakasjärjestelmään liittyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutusta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Mailchimp, Google Analytics ja Posti Oy.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. He ovat sitoutuneet noudattamaan tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Tietojärjestelmä on täysin suojattu.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle tai poistumalla postituslistalta yrityksen lähettämän mainossähköpostissa olevan linkin kautta.